Ortoma AB

Ortoma AB

Layout och hjälp med kommunikation i samband med Ortoma AB:s listbyte.

Kund: Ortoma AB
Typ: Layout, kommunikation, Investor Relationssida

Nasdaq notering
Ortoma
Byter lista från Spotlight till First North