SolidX AB

SolidX AB

Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2021.

Kund: SolidX AB
Typ: IPO

 

Om bolaget

SolidX är ett IT-konsultbolag som erbjuder konsulter som verkar som kompetens- och resursförstärkning i både privat och offentlig sektor. Till skillnad från andra konsultbolag fokuserar SolidX på att ha låga overheadkostnader och därav möjliggöra högre arvode och mer frihet till sina konsulter.