Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB

Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets företrädesemission under 2023, samt framtagande av kampanjsida.

Kund: Stayble Therapeutics AB
Typ: Företrädesemission, kampanjsida

Om bolaget

 

Stayble Therapeutics är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.