I samband med till exempel investerarmöten eller mer omfattande emissioner kan ert bolag behöva stöd med marknadsaktiviteter, kampanjsidor och layout av relevanta dokument. Vi erbjuder en helhetslösning, där vi både tar ansvar för att säkerställa kvalitet i själva innehållet men också när det gäller formgivning. Detta undviker att många olika parter är inblandade och underlättar således för er bolagsledning genom att ni kan fokusera på rätt saker.

Marknadsföringsplaner

I samband med exempelvis noteringar och nyemissioner krävs omfattande marknadsaktiviteter. Sharks rådgivare vet vilka plattformar och kanaler som ger bäst impact utifrån just ert bolags behov och affärsområde. Vi har upparbetade relationer med de allra flesta större medieaktörer på aktiemarknaden.

Kampanjsidor

Vill ni ha hjälp med bland annat ökad spridning och högre konvertering i er notering eller emission eller presentera er senaste årsredovisning digitalt hjälper vi er att utforma en digital kampanjsida.

Några fördelar med att ha en digital kampanjsida är följande:

  • Högre konvertering
  • Ökad spridning
  • Smidigare att teckna
  • Datadriven annonsering
  • Samlad informationskanal
  • Varumärkesbyggande
  • Förtroendeskapande

Formgivning

Vårt team besitter även expertis inom grafisk formgivning och kan bistå såväl vid enstaka händelser (såsom enskilda årsredovisningar) som inom ramen för omfattande IPO-processer, där vi layoutar investeringsdokument, teasers, mm.

Layout
Layout 

Candles Scandinavia AB

Candles Scandinavia AB
Layout av Candles Scandinavia AB:s bolagsbeskrivning i samband med bolagets IPO 2021 samt bolagets kvartalsrapporter.
Candles Scandinavia AB