I samband med till exempel investerarmöten eller mer omfattande emissioner kan ert bolag behöva stöd med marknadsaktiviteter och layout av relevanta dokument. Vi erbjuder en helhetslösning, där vi både tar ansvar för att säkerställa kvalitet i själva innehållet men också när det gäller formgivning. Detta undviker att många olika parter är inblandade och underlättar således för er bolagsledning genom att ni kan fokusera på rätt saker.

Marknadsföringsplaner

I samband med exempelvis noteringar och nyemissioner krävs omfattande marknadsaktiviteter. Sharks rådgivare vet vilka plattformar och kanaler som ger bäst impact utifrån just ert bolags behov och affärsområde. Vi har upparbetade relationer med de allra flesta större medieaktörer på aktiemarknaden.

Formgivning

Vårt team besitter även expertis inom grafisk formgivning och kan bistå såväl vid enstaka händelser (såsom enskilda årsredovisningar) som inom ramen för omfattande IPO-processer, där vi layoutar investeringsdokument, teasers, mm.

Tidigare case
IPO 

Spotlight Group AB

Spotlight Group AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Spotlight Group AB
IPO 

Curasight A/S

Curasight A/S
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Curasight A/S
Transaktion 

Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets företrädesemission under 2021.
Stayble Therapeutics AB
IPO 

Streamify AB

Streamify AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Streamify AB