Vi på Shark Communication har agerat kommunikationsrådgivare inom ramen för ett stort antal aktiemarknadstransaktioner, bland annat företrädesemissioner, riktade emissioner och IPOs. Sammanlagt har vi sedan 2011 agerat kommunikationsrådgivare i transaktioner till ett värde som överstiger 3 miljarder kronor.

Vår gedigna historik, med en rad uppmärksammade och framgångsrika kapitaliseringar, gör oss till en tillförlitlig och kunnig partner när ert bolag ska genomföra er nästa transaktion.

Börsintroduktion

Sammantaget har vi sedan 2011 erfarenhet från fler än 65 noteringar på Spotlight Stock Market och Nasdaq First North Growth Market. Vi agerar kommunikationsrådgivare i alla delar och stöttar er bolagsledning och styrelse under hela processen och i dialog med marknadsplatsen samt, i tillämpliga fall, gentemot Finansinspektionen i såväl Sverige som andra nordiska länder.

Vid behov finns även möjlighet att anlita Shark Communication för specifika uppgifter, till exempel upprättande av prospekt eller investeringsmemorandum.

Emissioner

 

 

Sharks kommunikationsrådgivare har sedan 2011 varit delaktiga i över 220 transaktioner. Liksom vid börsintroduktioner har vi den expertis som krävs för att kunna stötta er under hela processen, från att lägga grunden till den strategiska kommunikationen till upprättande av relevanta investeringsdokument.

 

Tidigare case
IPO 

Spotlight Group AB

Spotlight Group AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Spotlight Group AB
IPO 

Curasight A/S

Curasight A/S
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Curasight A/S
Transaktion 

Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets företrädesemission under 2023 samt framtagande av kampanjsida.
Stayble Therapeutics AB
IPO 

Streamify AB

Streamify AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Streamify AB