Shark Communication är en kommunikationsbyrå som levererar skarp och kreativ kommunikation inom finansbranschen. På uppdrag av både noterade och onoterade bolag arbetar vi strategiskt och operativt med kommunikation som ger tydliga resultat och som stärker marknadens förtroende för er verksamhet.

Vi har omfattande kunskap och erfarenhet av rådgivning inom finansiell kommunikation, corporate communication och corporate marketing, och vi tycker om korta projekt lika mycket som långsiktiga samarbeten. Vår kundportfölj består av en bred samling bolag inom en rad olika sektorer och branscher. Sammantaget har vårt team sedan 2011 agerat kommunikationsrådgivare i transaktioner till ett värde överstigande 3 miljarder kronor.

Ett axplock av det vi erbjuder våra kunder är löpande rådgivning inom finansiell kommunikation, kommunikation kopplat till transaktioner (emissioner, noteringar, mm.), investment story, pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar.

Shark Communication är en del av Spotlight Group, en börsnoterad koncern med målet att hjälpa bolag att växa. Tack vare koncernens starka ställning på marknaden och omfattande kontakter med främst nordiska bolag har Shark Communication ett kraftfullt nätverk att dra nytta av, vilket i högsta grad även gynnar våra kunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra värdeord
Entusiasm
Professionalism
Kreativitet

Entusiasm

Med vår entusiasm och passion är vi på Shark alltid djupt engagerade i våra kunders verksamheter och ser kommunikativa möjligheter i alla situationer. Vår kunskap om – och kärlek till – strategisk och operativ kommunikation gör att vi alltid levererar bästa möjliga resultat. Ganska ofta lyckas vi även överträffa våra egna förväntningar. 

Professionalism

Vi har lång erfarenhet inom finansiell kommunikation och omfattande kompetens i verktygslådan. Hos oss sitter tillgänglighet, noggrannhet och transparens i ryggmärgen och vi håller en hög professionell nivå i alla led av arbetet. Med expertis och integritet strävar vi efter långsiktiga och nära kundrelationer och att skapa innehåll som är skräddarsytt efter ändamål.

Kreativitet

Shark är ständigt på hugget och letar alltid efter nya kreativa och smakfulla lösningar på vår kommunikation. Genom färg, form och text levandegör vi företag och understryker deras marknadspotential för investerare och allmänhet. Inget material vi skapar går under radarn.