På Shark Communication har vi gedigen kompetens om de regler som omgärdar noterade bolag men också om vad som krävs för att skapa transparenta och läsvärda delårsrapporter och årsredovisningar som stärker marknadens förtroende för er verksamhet.

Varje kvartal producerar vi ett stort antal delårsrapporter åt våra kunder och inleder gärna en dialog kring hur vi kan stötta ert bolag när det gäller den löpande rapporteringen gentemot marknaden.

Årsredovisningar

Vi erbjuder löpande tjänster där vi arbetar tillsammans med er bolagsledning med att lägga grunden för era årsredovisningar. Många av våra kunder arbetar vi med år efter år.

 

Delårsrapporter och bokslut

 

Shark stöttar ett stort antal noterade bolag med förberedelse och upprättande av delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Vi säkerställer att regelverken följs och att bolaget efterlever eventuella regelförändringar. Därutöver kan våra skribenter bistå med både penna och strategisk rådgivning, t ex avseende VD-ord. Vi är med er från första ord till sista punkt.

De bolag som väljer en av Sharks heltäckande kommunikationslösningar (löpande rådgivning med pressmeddelanden, rapporter, mm) bistås även vid förberedelse och upprättande av delårsrapporter och bokslut.

Tidigare case
IPO 

Spotlight Group AB

Spotlight Group AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Spotlight Group AB
IPO 

Curasight A/S

Curasight A/S
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Curasight A/S
Transaktion 

Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets företrädesemission under 2021.
Stayble Therapeutics AB
IPO 

Streamify AB

Streamify AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Streamify AB