Tidigare uppdrag

Sammanlagt har vårt team sedan 2011 varit involverade i transaktioner till ett värde överstigande 3 miljarder kronor och agerat kommunikationsrådgivare i fler än 220 transaktioner. Vi har därtill erfarenhet från fler än 65 noteringar på Spotlight Stock Market och Nasdaq First North Growth Market.

Här nedan kan du ta del av diverse uppdrag där Shark Communication bistått med olika typer av kommunikationstjänster kopplat till aktiemarknaden.

Tidigare case
IPO 

Spotlight Group AB

Spotlight Group AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Spotlight Group AB
IPO 

Curasight A/S

Curasight A/S
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Curasight A/S
Transaktion 

Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets företrädesemission under 2021.
Stayble Therapeutics AB
IPO 

Streamify AB

Streamify AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Streamify AB
Våra kunder i urval
Karnov Group AB
Crunchfish AB
Odinwell AB
MoveByBike AB
Twiik AB
Ectin Research AB
Bioextrax AB
Sensor Alarm Norden AB
Loyal Solutions A/S
Invent Medic AB
Abera Bioscience AB
Initiator Pharma A/S
BoMill AB
Phase Holographic Imaging PHI AB
Prostatype Genomics AB
ODI Pharma AB
Monivent AB
Beowulf Mining plc
Biofrigas Sweden AB
Acrinova AB
Fluicell AB
FluoGuide A/S
PExA AB
Polymer Factory Sweden AB
Saniona AB
Prostatype Genomics AB
Carbiotix AB
SpectrumOne AB
BiBBInstruments AB
Follicum AB
RhoVac AB
Clinical Laserthermia Systems AB