Uppdrag

Sedan 2011 har vårt team varit involverade i transaktioner till ett värde över 3 miljarder kronor. Vi har hjälpt till med kommunikationen i fler än 220 transaktioner och lägg till det, erfarenhet från fler än 65 noteringar på Spotlight Stock Market och Nasdaq First North Growth Market. Vi kan och gillar finansiell kommunikation.

Här nedan kan du ta del av diverse uppdrag där Shark Communication bistått med olika typer av kommunikationstjänster kopplat till aktiemarknaden.


Hedersomnämnda case
Transaktion 

Stayble Therapeutics AB

Stayble Therapeutics AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets företrädesemission under 2023 samt framtagande av kampanjsida.
Stayble Therapeutics AB
Case
Memorandum 

Ortoma AB

Ortoma AB
Rådgivning och hjälp med kommunikation och layout i samband med listbyte.
Ortoma AB
Layout 

Spotlight Group AB

Spotlight Group AB
Layout av Spotlight Group AB:s hållbarhetsrapport 2021.
Spotlight Group AB
IPO 

Spotlight Group AB

Spotlight Group AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2020.
Spotlight Group AB
IPO 

Abera Bioscience AB

Abera Bioscience AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2021.
Abera Bioscience AB
IPO 

SolidX AB

SolidX AB
Projektledning avseende kommunikation i samband med bolagets IPO på Spotlight Stock Market under 2021.
SolidX AB
Layout 

Candles Scandinavia AB

Candles Scandinavia AB
Layout av Candles Scandinavia AB:s bolagsbeskrivning i samband med bolagets IPO 2021 samt bolagets kvartalsrapporter.
Candles Scandinavia AB